Władze Związku Słowiańskiego

Wodzimierz Rynkowski - Przewodniczący
Dawid Berezicki - Wiceprzewodniczący
Mariusz Kozakiewicz - Wiceprzewodniczący
Sławomir Leski - Sekretarz
Agnieszka Rynkowska - Skarbnik
Tomasz Awdziejczyk - Czlonek Zarządu
Krzysztof Kępiszak - Czlonek Zarządu
Witold Słoniński - Czlonek Zarządu
Zdzisław Jankowski - Czlonek Zarządu
Szymon Kuliński - Czlonek Zarządu

Dodał: 19.06.2022 11:50 Włodzimierz Rynkowski
Zmodyfikował: 08.09.2023 08:12 Włodzimierz Rynkowski


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone