Rejestr umów i wpłat

Rejestr umów
zawartych przez partię polityczną Związek Słowiański w 2023 roku


Nie zawarto żadnych umów w 2023 roku.

Rejestr umów
zawartych przez partię polityczną Związek Słowiański w 2022 roku


Nie zawarto żadnych umów w 2022 roku.

Rejestr wpłat
na rzecz partii Związek Słowiański w 2023 roku


Rejestr wpłat

Rejestr wpłat
na rzecz partii Związek Słowiański w 2022 roku


Nie było wpłat w kwocie przekraczającej 10 000 zł w 2022 roku.

Dodał: 19.06.2022 12:38 Włodzimierz Rynkowski
Zmodyfikował: 18.09.2023 21:38 Włodzimierz Rynkowski


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone