Biuletyn Informacji Publicznej Związku Słowiańskiego

Biuletyn Informacji Publicznej służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w tym Biuletynie jest udostępniana na wniosek, który należy kierować na poniższy adres.


Dane adresowe partii politycznej Związek Słowiański:
Związek Słowiański
ul. Jaworzyńska 8/10
00-634 Warszawa
tel. 22 8253296

e-mail: bip@zs.org.pl
internet: zs.org.pl


Konto:
PKO BP
32 1020 1097 0000 7602 0204 7082

Dodał: 19.06.2022 11:34 Włodzimierz Rynkowski
Zmodyfikował: 08.09.2023 08:19 Włodzimierz Rynkowski


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone